Andersen Masalları

Andersen Masalları
Kategori: Çocuk Edebiyatı
Hans Christian Andersen
Andersen Masalları, çocukların hafızalarını canlı tutmayı ve onlara hayatı güzelleştirmeyi

hedeflemiştir. Halk masallarının tamamında olduğu gibi yardımseverliliği, sevgiyi, emeği,

fedakârlığı, sabrı yüceltmiş ve kendine has tarzını bu temellerde yeniden kurmuştur.
Müşteri İletişim Merkezi